(98-9142828509+) (98-41-34265050+)|info@ghoshar.com

معرفی شرکت

درباره شرکت

2023-11-11T13:05:40+03:30

شرکت قوشار صنعت آبتین در سال 1388 با تلاش جمعی از پیش کسوتان علمی و صنعتی کشور و مبتکران و پژوهشگران و همچنین جمعی از صنعتگران بنام تبریز و تعدادی از اعضای جامعه مهندسین استان آذربایجان شرقی بنا نهاده شده تا درعرصه علمی ، اقتصادی و صنعتی گام و در آینده نزدیک به یکی [...]

درباره شرکت2023-11-11T13:05:40+03:30

چشم انداز، ماموریت، ارزشها

2023-11-11T13:21:44+03:30

چشم انداز: هیچ خط تولیدی نباید به دلیل حرارت متوقف شود ماموریت: همراه و پشتیبان هر صنعتی که نیاز به تبرید دارد. ارزش های سازمان:  اولویت با مشتریان است ما عمیقا باور داریم که همیشه حق با مشتری است تعهد به نوآوری مستمر ما باور داریم که باید متفاوت بیاندیشیم، متفاوت عمل کنیم و [...]

چشم انداز، ماموریت، ارزشها2023-11-11T13:21:44+03:30

گواهینامه ها و افتخارات

2024-03-17T10:33:22+03:30

جواز تاسیس صنعت و معدن و تجارت گواهینامه ایزو 2015-9001 پروانه بهره برداری صنعت و معدن و تجارت پروانه فعالیت تحقیق و توسعه صنعت و معدن و تجارت گواهینامه ثبت اختراع سازمان مالکیت های معنوی جواز فناوری سازمان پارکهای علم و فناوری [...]

گواهینامه ها و افتخارات2024-03-17T10:33:22+03:30

ارزشهای پیشنهادی به مشتریان

2022-12-13T21:35:44+03:30

ارزش پیشنهادی شرکت قوشار صنعت آبتین برای مشتریان چرا مشتریان باید قوشار صنعت را انتخاب نمایند؟ پاسخ این سوال در ارزش هائی است که این شرکت برای مشتریان خلق می کند. شرکت قوشار صنعت شرکتی متکی بر مفهوم دو سوتوانی(Ambidexterity) است. بر این اساس شرکت قوشار صنعت، همزمان دو ارزش پیشنهادیِ به ظاهر متضاد [...]

ارزشهای پیشنهادی به مشتریان2022-12-13T21:35:44+03:30
برگشت به بالا