اساس کار ورتکس تیوپ چیست و آیا فقط با هوای فشرده کار میکند ؟

2023-03-09T20:31:18+03:30

ورتکس تیوپ فقط با هوای فشرده کار میکند و برودتی تولیدی توسط دستگاه از نیروی اختلاف فشار هوای کمپرسور هست بدین گونه که هوای فشرده را به دو قسمت سرد و گرم تقسیم می کند هوای سرد حدود 40 درجه نسبت به ورودی برودت پیدا می کند و هوای گرم نیز حدود 40 درجه نسبت [...]