اتمام تست های میدانی سری جدید کولر های صنعتی شرکت قوشار صنعت در مجموعه صنعتی چرخشگر تبریز