ارزش پیشنهادی شرکت قوشار صنعت آبتین برای مشتریان

چرا مشتریان باید قوشار صنعت را انتخاب نمایند؟ پاسخ این سوال در ارزش هائی است که این شرکت برای مشتریان خلق می کند. شرکت قوشار صنعت شرکتی متکی بر مفهوم دو سوتوانی(Ambidexterity) است. بر این اساس شرکت قوشار صنعت، همزمان دو ارزش پیشنهادیِ به ظاهر متضاد را برای مشتریان ارائه می کند: 1. کیفیت   2. قیمت

  • کیفیت:

این شرکت از یک طرف بر نوآوری در محصول و از طرف دیگر بر کاهش قیمت محصولات تمرکز دارد. محصولات کولر گازی این شرکت دانش بنیان می باشد به طوری که در کولرهای گازی این شرکت با بکارگیری سیستم سایکلونی، فیلتر تهویه هوا حذف شده است. این موضوع مشکلات مربوط به تعویض فیلتر را مرتفع، کولر گازی را برای کار در محیط های آلوده و کثیف مناسب می سازد.  کولرهای گازی این شرکت دائم کار بوده، تا پنج سال نیاز به نگه داری و تعمیرات ندارند. همچنین شرکت قوشار صنعت از معدود شرکت هائی هست که با دستیابی به تکنولوژی کولر ورتکس، اقدام به تولید این محصول می نماید. این محصول در اندازه کوچک، بدون نیاز به تجهیزات الکتریکی، هوای فشرده را تا منهای چهل درجه دمای محیط تقلیل می دهد. ویژگی دیگر این محصول ضد انفجار بودن آن است.

  • قیمت:

با نوآوری خاص در طراحی محصول و نیز بهینه سازی زنجیره تامین، قیمت تمام شده محصولات نسبت به محصولات مشابه داخلی و خارجی به مراتب ارزان تر می باشد.