ابزار جدید به سایت شرکت قوشار صنعت اضافه شده است. از این پس مشتریان می توانند با استفاده از این امکان به محاسبه ظرفیت برودتی مورد نیاز تابلو ها و کابینت های  برقی و محفظه هایی که نیاز به برودت دارند بپردازند. شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر وارد بخش محاسبه گردید. همچنین می توانید این لینک را به اشتراک بگذارید.