بازدید هیات صنعتی و تجاری کشور ترکیه از شرکت قوشار صنعت آبتین و انجام مذاکرات و حصول توافقات لازمه